Saltar al contingut principal

Indicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci. 06/2019

L'índex de volum de negoci en el sector serveis (IASSVN) creix un 0,7% interanual a Catalunya al juny del 2019. Per sectors d'activitat, disminueix el comerç un 2,9%, mentre que creixen els altres serveis (és a dir, els no comercials) un 7,0%. Dins d'aquests, augmenten tots els serveis; els increments més elevats es registren a les activitats professionals, científiques i tècniques, i a l'hosteleria, ambdós amb un 9,3%, a les activitats administratives i serveis auxiliars un 7,2%, i a la informació i comunicacions un 6,0%.