Saltar al contingut principal

Índex de volum de negoci a la indústria. 06/2019

L'índex de volum de negoci a la indústria (IVNI) dels productes industrials, excloent-hi l'energia, decreix un 7,0% interanual a Catalunya al juny del 2019. Per grans sectors industrials, tots els béns decreixen: els béns intermedis un 9,6%, els béns d'equipament un 8,2% i els béns de consum un 3,2%. En aquest mateix període, l'índex general de l'IVNI disminueix un 7,2% interanual a Catalunya.