Saltar al contingut principal

Indicadors d'activitat del sector serveis. Índexs de producció i de volum de negoci. T2/2019

L'índex de producció del sector serveis (IPROSS) (base 2015=100) augmenta un 4,1% interanual a Catalunya al segon trimestre del 2019. D'altra banda, l'índex de volum de negoci (IASSVN) també presenta un increment del 4,2% respecte a un any enrere, atès que el comerç creix un 0,7% i el sector altres serveis (és a dir, els no comercials) un 6,3%. Dins d'altres serveis, augmenten tots els sectors, amb increments destacats a les activitats administratives i serveis auxiliars (8,0%), i al transport i emmagatzematge (6,5%).