Saltar al contingut principal

Estadística de l'activitat hotelera. 08/2019

El nombre de pernoctacions en establiments hotelers augmenta un 2,8% interanual a Catalunya l'agost del 2019, segons l'Enquesta d'ocupació hotelera. Les pernoctacions del turisme domèstic decreixen un 1,6%; d'aquestes, les realitzades pels viatgers catalans decreixen un 3,9%, mentre que les realitzades pels viatgers procedents de la resta de l'Estat creixen un 2,0% interanual. Les pernoctacions del turisme estranger augmenten un 4,7% interanual.

Per país de procedència, els turistes procedents de França, Regne Unit, Rússia i Alemanya són els que presenten més pernoctacions en termes absoluts (1.426,4, 927,0, 579,9 i 438,5 milers, respectivament), amb variacions interanuals de signe diferent: França i Rússia augmenten un 3,9% i 0,7%,respectivament, mentre que el Regne Unit i Alemanya disminueixen un 2,4% i 1,7%, respectivament.

Per marques turístiques, Costa Brava i Barcelona són les que concentren més pernoctacions (2.319,5 i 2.294,2 milers, respectivament) amb variacions interanuals positives del 2,9% i 5,5%, respectivament. Costa Daurada, amb 2.006,3 milers de pernoctacions, mostra una lleugera davallada (-0,2%).

D'altra banda, el nombre de viatgers registrats en establiments hotelers creix un 3,3% interanual, amb un decrement en el turisme domèstic del 1,8%, mentre que el turisme estranger augmenta un 6,2%.

Les dades mensuals segueixen sent provisionals des del gener del 1999 fins al desembre del 2010. Les dades conjunturals són definitives des del gener del 2011 fins a un any enrere a l'últim període publicat.