Saltar al contingut principal

Turisme estranger. 08/2019

El nombre de turistes estrangers arribats a Catalunya se situa en 2,4 milions de turistes a l'agost del 2019, xifra que suposa un decrement interanual del 3,1%. Segons el país de residència habitual, entre els països de procedència majoritària, França, Regne Unit i Alemanya registren taxes interanuals negatives (−5,7%, −6,4% i −6,9%, respectivament), mentre que Itàlia presenta una taxa positiva (0,5%).

Segons el motiu del viatge, els viatges de negoci augmenten un 62,8%, mentre que els d'oci i els viatges per altres motius (salut, estudis, família...) disminueixen un 3,0% i un 21,5%, respectivament.

Per tipus d'allotjament principal, els allotjaments de mercat es manté constant i els de no mercat disminueixen un 27,3%.