Saltar al contingut principal

Despesa del turisme estranger. 08/2019

La despesa total realitzada pels turistes residents a l'estranger amb destinació principal a Catalunya se situa en 2.781 milions d'euros a l'agost del 2019, xifra que suposa un increment del 2,0% respecte al mateix període de l'any anterior.

Per país de residència habitual destaquen França i Regne Unit, amb una despesa de 562 i 332 milions d'euros, respectivament, si bé presenten signes d'evolució diferent: França mostra un increment interanual del 5,3%, mentre que Regne Unit pateix una disminució del 3,8%. Estats Units, amb una despesa de 185 milions d'euros, presenta un decrement interanual de l'1,1%.

La despesa mitjana diària per persona és de 175 euros, dada que suposa un increment interanual del 8,3%. Les partides de despesa principals corresponen a l'allotjament (671 milions d'euros) i al transport internacional (589 milions d'euros).