Saltar al contingut principal

Turisme estranger. 2018. Dades definitives

L'any 2018, el nombre de turistes estrangers arribats a Catalunya va augmentar un 0,4% respecte a l'any 2017 i es va situar en 19,2 milions, segons dades definitives. Segons el país de residència habitual, d'entre els països de procedència majoritària, els Estats Units van registrar una taxa de variació positiva (23,4%), mentre que França (−7,2%), el Regne Unit (−3,1%) i Alemanya (−9,9%) van registrar taxes negatives.

D'altra banda, segons el motiu del viatge, els viatges d'oci van augmentar un 1,8%, mentre que els viatges de negoci i els viatges d'altres motius (salut, estudis, família...) van disminuir un 10,6% i 3,3%, respectivament. Per tipus d'allotjament principal, els allotjaments de mercat van créixer un 3,4% i els de no mercat van decréixer un 12,7%.