Saltar al contingut principal

Posició competitiva del sector industrial. T1/2019

L'índex de competitivitat en preus de la indústria manufacturera catalana en relació amb els països industrialitzats assoleix el nivell de 104,2 punts al primer trimestre del 2019; això suposa una millora de 2,1 punts respecte al primer trimestre del 2018.

D'altra banda, l'índex de competitivitat revelada (que mesura l'evolució de la quota de mercat de les exportacions manufactureres catalanes en els principals mercats amb què Catalunya té fluxos comercials) empitjora al primer trimestre del 2019, en comparació amb el mateix període de l'any anterior, en passar d'un índex de 99,6 a 91,7.