Saltar al contingut principal

Estadística de l'activitat hotelera. 2018. Dades definitives

Les pernoctacions en els establiments hotelers van decréixer un 0,8% a Catalunya l'any 2018, segons dades definitives de l'Enquesta d'ocupació hotelera. Segons l'origen dels viatgers, les pernoctacions del turisme domèstic van disminuir un 5,1%: un 2,0% les dels catalans i un 8,5% les dels viatgers procedents de la resta d'Espanya; en canvi, les pernoctacions del turisme estranger van augmentar un 0,9%. Per país de procedència, els turistes procedents de França i el Regne Unit van ser els que van presentar més pernoctacions en termes absoluts (6.619,4 i 5.986,9 milers, respectivament), però amb variacions anuals de signe diferent: França va augmentar un 1,3%, mentre que el Regne Unit va disminuir un 3,5%.

Per marques turístiques, Barcelona i Costa Brava són les que van concentrar més pernoctacions (21.141,1 i 11.512,8 milers, respectivament) amb variacions anuals positives del 2,7% i 0,5%, respectivament. En contrast, les pernoctacions de Costa Barcelona (10.515,5 milers) van disminuir un 4,8% i les de Costa Daurada (9.886,9 milers) ho van fer en un 4,1%.

D'altra banda, el nombre total de viatgers registrats en establiments hotelers va augmentar un 1,4% respecte de l’any anterior, però hi va haver una disminució del turisme domèstic (1,7%) i un augment del turisme estranger (3,2%).