Saltar al contingut principal

Estadística de matrimonis. 2018. Dades provisionals

El nombre de matrimonis de residents celebrats a Catalunya l'any 2018 va ser de 27.026, segons dades provisionals de l'Idescat, que no inclouen els inscrits fora de Catalunya. Aquesta xifra representa un descens del 7,9% en relació amb les dades definitives de l'any 2017, que inclouen també els matrimonis de residents a Catalunya celebrats a la resta d'Espanya.

La taxa bruta de nupcialitat el 2018 va ser de 3,6 matrimonis per 1.000 habitants, mentre que l'any 2017 va ser del 3,9‰.

En relació amb l'estat civil anterior dels cònjuges, el 68,1% dels matrimonis es van celebrar en primeres núpcies per als dos contraents, mentre que el 19,8% van correspondre a enllaços entre un cònjuge solter i l'altre casat anteriorment. Els matrimonis en segones núpcies per als dos contraents van ser el 12,1% del total d'enllaços celebrats el 2018.

Pel que fa al sexe dels contraents, 25.971 matrimonis (el 96,1%) van correspondre a parelles de diferent sexe i 1.055 (el 3,9%), a parelles del mateix sexe, dels quals 516 son entre dos homes i 539 entre dues dones.

L'Idescat difon la informació per municipi, comarca, àmbit del Pla territorial, província i Catalunya. Les dades es difonen anualment en dues fases: les dades provisionals (amb els matrimonis que resideixen a Catalunya i que s'han inscrit en els registres civils de Catalunya) i les dades definitives (amb els matrimonis que resideixen a Catalunya i que s'han inscrit tant en els registres civils de Catalunya, com en els d'altres comunitats autònomes).