Saltar al contingut principal

Índex d'entrada de comandes a la indústria. 08/2019

L'índex d'entrada de comandes a la indústria (IECI) dels productes industrials, excloent-ne l'energia, disminueix un 9,9% interanual a Catalunya a l'agost de 2019. Per grans sectors industrials, presenten decrements els béns d'equipament un 31,0% i els béns intermedis un 6,4%, mentre que els béns de consum augmenten un 1,2%. En aquest mateix període, l'índex general de l'IECI decreix un 10,4% interanual a Catalunya.