Saltar al contingut principal

Índex de preus industrials. 09/2019

L'índex de preus de productes industrials (excloent-ne l'energia) augmenta un 0,3% interanual a Catalunya al setembre de 2019, mentre que l'índex de preus industrials disminueix un 1,1% respecte el mateix mes de l'any anterior. Per grans sectors industrials, disminueixen els preus de l’energia (−6,5%) i els dels béns intermedis (−2,2%), mentre que creixen els preus dels béns de consum (2,6%) i el dels béns d'equipament (0,5%).

D'altra banda, per divisions industrials, els decrements més importants de preus es registren a les indústries químiques (−5,2%) i a la metal·lúrgia i fabricació de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges (−1,8%). En canvi, creixen els preus de les indústries de productes alimentaris (3,3%) i els de les indústries manufactureres diverses (3,0%).