Saltar al contingut principal

Estadística de la mobilitat obligada per raó d'estudis no universitaris. Curs 2018/19

En el curs 2018/2019, hi havia 1.227.695 alumnes no universitaris que estudiaven i residien a Catalunya . D'aquests, el 83,1% estudiaven al mateix municipi on residien.

Dels alumnes d'educació infantil de 2n cicle (212.115), un 91,5% estudiaven al mateix municipi on residien, mentre que en el cas dels alumnes d'ensenyaments obligatoris (802.995), el percentatge era d'un 87,9%. D’aquests, el percentatge dels d'educació primària era d'un 90,6% i els de l'ESO era d'un 83,7%.

D'altra banda, dels alumnes d'ensenyaments postobligatoris (212.585), un 56,8% estudiaven al mateix municipi on residien. En el cas del batxillerat, la xifra d’alumnes residents que estudiaven al mateix municipi (74,7%) era més gran que la dels que feien cicles formatius de grau mitjà (46,9%) o cicles formatius de grau superior (39,4%).

Dels municipis amb més de 5.000 habitants, la Seu d'Urgell és el municipi que retenia un percentatge més elevat d'alumnes residents (96,9%). A continuació se situava Barcelona (96,7%), Lleida (96,6%) i Mataró (94,7%). A l'altre extrem, hi havia 6 municipis que retenien menys de la meitat dels alumnes: Teià (49,3%), Tiana (47,1%), Alpicat (46,2%), Sarrià de Ter (46%), Santa Cristina d’Aro (40,5%) i Sant Antoni de Vilamajor (30,5%).

En relació amb els llocs d’estudi localitzats, l'Arboç (64,0%) i Montgat (52,2%) són els municipis que atreien un percentatge més alt d’estudiants d'altres poblacions. En contrast, Caldes de Malavella és el municipi que atreia un percentatge més baix d'estudiants d'altres poblacions (un 1,1%). En nombres absoluts, els municipis amb més estudiants d'altres poblacions eren Barcelona (35.105), Girona (6.285), Lleida (5.585), Sabadell (5.230), Sant Cugat del Vallès (5.200) i Tarragona (5.095).

Per una anàlisi detallada de la mobilitat dels estudiants de tots els municipis de Catalunya consulteu l'Ampliació de resultats intermunicipals i intercomarcals.

En aplicació de criteris de protecció del secret estadístic, el mes de novembre de 2019 s'ha fet una millora en la difusió de resultats que comporta que aquests es presenten arrodonits a valors múltiples de 5. L'arrodoniment s'aplica a les dades del curs 2018/2019, i també, retrospectivament, a les dades ja publicades dels cursos 2011/2012 a 2017/2018.