Saltar al contingut principal

Despesa del turisme estranger. 09/2019

La despesa total realitzada pels turistes residents a l'estranger amb destinació principal a Catalunya se situa en 2.277 milions d'euros al setembre del 2019, xifra que suposa un increment del 4,2% respecte al mateix període de l'any anterior.

Per país de residència habitual destaquen Regne Unit i Estats Units amb una despesa de 271 i 262 milions d'euros, respectivament, amb uns increments interanuals del 8,1% i 21,1% respectivament. Els segueix França amb una despesa de 229 milions d'euros i un increment interanual del 10,3%.

La despesa mitjana diària per persona és de 185 euros, dada que suposa un decrement interanual del 3,7%. Les partides de despesa principals corresponen al transport internacional (586 milions d'euros) i a les activitats (474 milions d'euros).