Saltar al contingut principal

Índex de producció industrial. 09/2019

L'índex de producció industrial (IPI) corregit d'efectes de calendari disminueix un 1,8% interanual a Catalunya al setembre del 2019. Per grans sectors industrials, decreixen els béns de consum un 6,4% i els béns intermedis un 1,5%, mentre que augmenten els béns d’equipament un 2,8% i l'energia un 2,1%.

En aquest mateix període, l'índex de producció de productes industrials (que no inclou l'energia i no està corregit d'efectes de calendari) augmenta un 1,3% respecte a un any enrere.