Saltar al contingut principal

Estadística sobre innovació a les empreses. Taules bàsiques. 2017

El nombre d'empreses amb seu a Catalunya de 10 ocupats o més que van dur a terme activitats d'innovació tecnològica el 2017 va ser de 3.406, i la despesa realitzada en activitats innovadores va ser de 3.587,0 milions d'euros, xifra que incrementa en un 11,8% la despesa de l'any anterior. Si es comptabilitza la despesa en innovació tecnològica realitzada a Catalunya per totes les empreses, amb independència d'on s'ubica la seu social, aquesta xifra va arribar a 3.766,4 milions d'euros, un 11,9% superior a la xifra del 2016.

Per tipus d’activitat innovadora, el 48,8% de la despesa realitzada a Catalunya correspon a activitats d'R+D interna, el 20,3% a adquisició d'R+D (R+D externa), el 19,0% a l'adquisició de maquinària o equips destinats a productes o processos nous o millorats, i la resta es destinava a altres activitats d'innovació tecnològica.

Respecte a la intensitat d’innovació tecnològica, el percentatge que representa la despesa en activitats d'innovació tecnològica sobre el volum de negoci va ser del 2,11% a les empreses innovadores de 10 ocupats o més amb seu a Catalunya.

En el període 2015-2017, 4.092 empreses de 10 ocupats o més amb seu a Catalunya van dur a terme innovació tecnològica, xifra que representa un 14,3% del total d'empreses. En el mateix període, el 26,6% de les empreses (7.609) van fer innovacions no tecnològiques (organitzatives o de comercialització).

La font primària d'informació és l'Enquesta sobre innovació a les empreses, de caràcter anual, duta a terme per l'INE i l'Idescat, mitjançant un conveni de col·laboració. En l'edició de 2017, per motius de gestió pressupostària aliens a l'INE, la mostra de l'enquesta ha estat força inferior a l'habitual. Això provoca que alguns indicadors no ofereixin la qualitat necessària per ser publicats, ja que els errors de mostreig associats són molt elevats. Per aquest motiu, de l'any 2017 només es difonen alguns indicadors bàsics en l'apartat de Taules bàsiques.