Saltar al contingut principal

Índex de volum de negoci a la indústria. 09/2019

L'índex de volum de negoci a la indústria (IVNI) dels productes industrials, excloent-ne l'energia, augmenta un 6,2% interanual a Catalunya al setembre de 2019. Per grans sectors industrials, tots presenten increments: els béns d'equipament un 13,1%, els béns de consum un 8,3% i els béns intermedis un 0,3%. En aquest mateix període, l'índex general de l'IVNI augmenta un 5,2% interanual a Catalunya.