Saltar al contingut principal

Despesa del turisme estranger. 10/2019

La despesa total feta pels turistes residents a l'estranger amb destinació principal a Catalunya se situa en 1.876 milions d'euros a l'octubre del 2019, xifra que suposa un increment del 9,7% respecte al mateix període de l'any anterior.

Per país de residència habitual destaquen els Estats Units, amb una despesa de 221 milions d'euros i un decrement interanual de l'1,8%. El segueixen el Regne Unit, amb una despesa de 167 milions d'euros i un increment interanual del 0,5%, i França, amb una despesa de 166 milions d'euros i un decrement del 0,1%. Els països de la resta d’Amèrica, amb 196 milions d’euros de despesa, i els de la resta del món, amb 588 milions d’euros, presenten els increments més destacats, amb un 28,0% i un 57,2%, respectivament.

La despesa mitjana diària per persona és de 221 euros, dada que suposa un increment interanual del 6,1%. Les principals partides de despesa corresponen al transport internacional (582 milions d'euros) i a les activitats (374 milions d'euros).