Saltar al contingut principal

Estadística i comptes de les empreses culturals. 2017

El volum de negoci del sector cultural de Catalunya va ser d'11.504 milions d'euros l'any 2017, xifra que representa un augment del 6,3% respecte a l'any anterior. Aquest sector va donar ocupació a 104.725 persones, un 0,9% més, i el seu valor afegit brut va ascendir a 4.438 milions d'euros, amb un increment del 13,4% respecte a un any enrere.