Saltar al contingut principal

Estadística longitudinal de vides laborals. 2018

El nombre de persones que van tenir alguna relació administrativa amb la Seguretat Social va ser de 5.363.975 a Catalunya al 2018, ja sigui com a cotitzants, pensionistes o residents. Un total de 3.844.225 van estar almenys un dia en alta laboral, xifra que representa un 1,7% més que l'any anterior i un 3,9% menys que al 2007, any anterior a l'inici de la crisi econòmica. D'aquestes 3.844.225 persones, 2.332.425 van estar tot l'any en alta laboral, és a dir un 1,5% més que al 2017 i un 5,0% menys que l'any 2007.

El nombre de persones que van ser perceptores almenys un dia de la prestació o del subsidi d'atur va ser de 660.200 l'any 2018, xifra que suposa una reducció d'un 1,2% respecte al 2017. No obstant, aquesta dada encara se situa un 18,2% per sobre de la registrada l'any 2007. D'aquestes persones, 48.000 van ser-ne beneficiàries tot l'any. Pel que fa a la percepció de pensions contributives, 1.541.075 persones en van ser perceptores en algun moment de l'any i, d'aquestes, 1.317.750 ho van ser tot l'any.