Saltar al contingut principal

Índex de volum de negoci a la indústria. 10/2019

L'índex de volum de negoci a la indústria (IVNI) dels productes industrials, excloent-ne l'energia, augmenta un 1,9% interanual a Catalunya a l'octubre de 2019. Per grans sectors industrials, els béns de consum i els béns d’equipament creixen un 4,6% i un 2,4%, respectivament, memtre que els béns intermedis disminueixen un 1,1%. En aquest mateix període, l'índex general de l'IVNI augmenta un 1,0% interanual a Catalunya.