Saltar al contingut principal

Turisme a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat. T3/2019

El nombre de viatges a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat disminueix un 3,1% interanual al tercer trimestre de 2019, fet que suposa un total de 1.710,3 milers de viatges, 11.611,5 milers de pernoctacions, una estada mitjana de 6,8 nits i una despesa de 642 milions d'euros.

La despesa en viatges a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat, al tercer trimestre de 2019, va ser de 375 euros per persona, xifra que representa un decrement de l'1,5% en relació amb el tercer trimestre del 2018, i que equival a 55 euros de despesa diària amb una disminució del 8,6%.

El nombre d'excursions a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat es va situar en 169,1 milers al tercer trimestre del 2019, amb un decrement del 18,9%, respecte al mateix trimestre de l'any anterior.