Saltar al contingut principal

Activitats de formació en estadística de l'Idescat. Primer semestre 2020

Les sessions tècniques que l'Idescat ha dissenyat per al primer semestre del 2020 ja es poden consultar, així com la programació d'altres activitats formatives o promocionals en l'àmbit estadístic que hi ha previstes fins ara.

Les sessions tècniques, impartides a la seu de l'Idescat, recullen presentacions sobre activitats estadístiques executades, projectes en curs o propostes de bones pràctiques en matèria d'estadística oficial portats a terme per l'Idescat o altres organismes integrats en el Sistema estadístic de Catalunya.

En funció del seu contingut o naturalesa, l'assistència a les sessions tècniques i a cursos/seminaris es restringeix a determinats destinataris.

La inscripció en les activitats en règim obert i restringit amb el símbol * està oberta en aquests moments.