Saltar al contingut principal

Índex de volum de negoci a la indústria. 11/2019

L'índex de volum de negoci a la indústria (IVNI) dels productes industrials, excloent-ne l'energia, disminueix un 2,7% interanual a Catalunya al novembre del 2019. Per grans sectors industrials, els béns d’equipament i els béns intermedis decreixen un 7,6% i un 5,7%, respectivament, mentre que els béns de consum augmenten un 3,9%. En aquest mateix període, l'índex general de l'IVNI disminueix un 3,1% interanual a Catalunya.