Saltar al contingut principal

Turisme estranger. 12/2019 i any 2019. Dades provisionals

El nombre de turistes estrangers arribats a Catalunya es va situar en 0,9 milions al desembre del 2019, xifra que va suposar un increment interanual del 2,5%. Segons el país de residència habitual, entre els països de procedència majoritària, Estats Units va presentar una taxa positiva (15,4%), mentre que França i Itàlia van registrar taxes interanuals negatives (−7,8% i −9,9%, respectivament).

Segons el motiu del viatge, els viatges de negoci van augmentar un 11,6% i els viatges d'oci un 2,5%, mentre que els viatges d'altres motius (salut, estudis, família...) van disminuir un 3,6%. Per tipus d'allotjament principal, els allotjaments de mercat van créixer un 3,3%, mentre que els de no mercat van disminuir un 0,2%.

L'any 2019, el nombre de turistes estrangers arribats a Catalunya va augmentar un 0,8% respecte a l'any 2018, i es va situar en 19,4 milions, segons dades provisionals. Per país de residència habitual, entre els països de procedència majoritària, Estats Units i Alemanya van mostrar taxes positives (9,4% i 1,4%, respectivament), mentre que França i el Regne Unit van registrar taxes negatives (−2,5%, −4,7%, respectivament).