Saltar al contingut principal

Avanç del PIB trimestral. T4/2019 i any 2019

El producte interior brut de Catalunya va registrar un creixement interanual de l'1,8%, segons l'estimació avançada del quart trimestre del 2019. Per sectors d'activitat, els serveis van mostrar un increment del 2,6%. També van créixer, però amb menor intensitat, la indústria (0,4%) i la construcció (0,1%), mentre que l’agricultura va presentar una disminució del 3,2%. En termes intertrimestrals, el PIB de l'economia catalana va créixer un 0,2%.

L’any 2019 l'economia catalana va créixer un 2,0% segons l'estimació avançada del PIB anual. Aquest creixement es fonamenta en el sector serveis, que va augmentar un 2,9%. La construcció també es va incrementar, en un 2,5%, mentre que la indústria i l'agricultura van registrar taxes negatives (−0,1% i −2,5%, respectivament).

D'acord amb les recomanacions d’Eurostat, les oficines d'estadística han d’actualitzar periòdicament (almenys cada cinc anys) les fonts i els mètodes d’estimació utilitzats per elaborar els comptes econòmics. En aquest sentit, tots els resultats de les estadístiques que conformen la comptabilitat econòmica de Catalunya incorporaran progressivament aquesta revisió, a partir del 20 de març de 2020, coincidint amb la difusió dels comptes econòmics de Catalunya 2019. Aquesta revisió estadística 2019 s’aplicarà a tota la sèrie comptable 2000-2019.

La difusió de l’avanç del PIB del quart trimestre del 2019, que es publica avui, és l’última estimació duta a terme amb la base comptable 2010.