Saltar al contingut principal

Índex de volum de negoci a la indústria. 12/2019

L'índex de volum de negoci a la indústria (IVNI) dels productes industrials, excloent-ne l'energia, va augmentar un 4,1% interanual a Catalunya al desembre del 2019. Per grans sectors industrials, tots els béns van créixer: els béns de consum un 8,2%, els béns d’equipament un 2,2% i els béns intermedis un 1,3%. En aquest mateix període, l'índex general de l'IVNI va augmentar un 4,6% interanual a Catalunya.