Saltar al contingut principal

Indicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci.12/2019

L'índex de volum de negoci del sector serveis (IASSVN) va créixer un 4,1% interanual a Catalunya al desembre de 2019. Per sectors d'activitat, van augmentar el comerç (4,9%) i els altres serveis, és a dir, els no comercials (2,8%). Dins d'aquests, els increments més elevats es van registrar en les activitats professionals, científiques i tècniques (7,9%) i en les activitats administratives i serveis auxiliars (3,9%).