Saltar al contingut principal

Padró municipal d'habitants. Explotació estadística. 2019. Dades definitives

La població empadronada a Catalunya a 1 de gener de 2019 era de 7.675.217 habitants, segons dades definitives del Padró municipal d'habitants. Per lloc de naixement, 4.932.849 habitants (el 64,3%) han nascut a Catalunya, 1.273.935 habitants (el 16,6%) a la resta d'Espanya i 1.468.433 habitants (el 19,1%) a l'estranger, d'acord amb el Padró municipal d'habitants.

Per comarques i Aran, els percentatges més elevats de població nascuda a Catalunya corresponien a la Terra Alta (82,2%), les Garrigues (80,9%), el Priorat (80,3%), el Moianès (79,5%) i el Berguedà (79,5%). Els majors percentatges de població nascuda a la resta d'Espanya eren al Baix Llobregat (21,3%), Aran (20,6%), el Tarragonès (20,5%) i el Baix Penedès (19,5%), en canvi, la Terra Alta (5,5%) i les Garrigues (6,1%) eren les comarques que tenien menys proporció de població nascuda a la resta d'Espanya.

Pel que fa a la proporció de població nascuda a l'estranger, els màxims es registraven a les comarques de l'Alt Empordà (27,6%) i la Segarra (26,2%), mentre que les proporcions més baixes corresponien al Berguedà (10,8%), el Ripollès (10,9%), l'Anoia (11,2%) i el Moianès (11,3%).