Saltar al contingut principal

Índex de preus industrials. 01/2020

L'índex de preus de productes industrials (excloent-ne l'energia) augmenta un 1,8% interanual a Catalunya al gener del 2020. Per grans sectors industrials, creixen els preus dels béns de consum (4,8%) i els dels béns d'equipament (0,8%); en canvi, decreixen l'energia (1,7%) i els béns intermedis (0,9%).

D'altra banda, per divisions industrials, els majors increments de preus es registren a les indústries de productes alimentaris (6,8%) i a la reparació i instal·lació de maquinària i equips (2,2%). En canvi, decreixen els preus de la metal·lúrgia, fabricació de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges (−5,3%) i els de les indústries químiques (−1,2%).

En aquest mateix període, l'índex de preus industrials augmenta un 1,1% respecte al mateix mes de l'any anterior.