Saltar al contingut principal

Despesa del turisme estranger. 01/2020

La despesa total feta pels turistes residents a l'estranger amb destinació principal a Catalunya se situa en 904 milions d'euros al gener del 2020, xifra que suposa una disminució del 4,2% respecte al mateix període de l'any anterior.

Per país de residència habitual destaquen els Estats Units i França, amb una despesa de 94 i 80 milions d'euros, que representa una disminució interanual del 8,6% i del 12,0%, respectivament.

La despesa mitjana diària per persona és de 188 euros, dada que suposa un increment interanual del 6,4%. Les principals partides de despesa corresponen al transport internacional (280 milions d'euros) i a les activitats (218 milions d'euros).