Saltar al contingut principal

Estadístiques de cost laboral. T4/2019

El cost laboral per treballador i mes va ser de 2.967,93 euros a Catalunya al quart trimestre del 2019, un 3,0% més que al mateix trimestre del 2018. Pel que fa als sectors específics, el cost laboral per treballador i mes al sector de les TIC va ser de 4.819,49 euros, un 7,6% més que un any enrere, mentre que al sector de la cultura es va situar en 3.338,86 euros, amb un increment interanual del 0,9%. El sector del turisme va créixer un 2,6% respecte al mateix trimestre del 2018, amb un cost laboral de 2.212,50 euros per treballador i mes. Dins del sector del turisme el cost laboral més alt el va registrar el subsector del transport del turisme (3.910,07 euros). En el sector de la cultura el subsector audiovisual i publicitat és el que va anotar el cost laboral més alt (3.829,69 euros).

El cost salarial per treballador i mes va augmentar un 2,7% a Catalunya i es va situar en 2.246,23 euros. En el sector de les TIC aquest cost salarial va ser de 3.816,81 euros i en els sectors de la cultura i el turisme, de 2.563,75 i 1.647,57, respectivament.

Per hora efectiva, el cost laboral va ser de 23,31 euros i el cost salarial de 17,64 euros. En els sectors específics analitzats, el sector TIC va presentar el cost salarial per hora efectiva més alt (26,64 euros), seguit de la cultura (20,19 euros) i del turisme (14,59 euros).

Finalment, el nombre de llocs de treball vacants va ser de 19.992, un 11,5% més que un any enrere, i va ser el sector serveis el que va concentrar el 90,0% d'aquests llocs de treball.