Saltar al contingut principal

Estadística de l'activitat hotelera. 02/2020

El nombre de pernoctacions en establiments hotelers disminueix un 2,4% interanual a Catalunya al febrer del 2020, segons l'Enquesta d'ocupació hotelera. Les pernoctacions del turisme domèstic creixen un 6,4%; d'aquestes, les fetes pels viatgers catalans creixen un 4,6%, i les fetes pels viatgers procedents de la resta d'Espanya un 8,3% interanual. Les pernoctacions del turisme estranger disminueixen un 6,3% interanual.

Per país de procedència, els turistes procedents de França, Regne Unit, Estats Units i Itàlia són els que presenten més pernoctacions en termes absoluts (251,6, 163,5, 124,0 i 106,2 milers, respectivament), amb variacions interanuals de signe diferent: França i el Regne Unit augmenten un 0,8% i 0,2% respectivament, mentre que Estats Units i Itàlia disminueixen un 5,1% i un 10,9%, respectivament.

Per marques turístiques, Barcelona i Costa Barcelona són les que concentren més pernoctacions (1.403,8 i 333,7 milers, respectivament) amb variacions interanuals negatives del 5,5% i 9,0%, respectivament.

D'altra banda, el nombre de viatgers registrats en establiments hotelers creix un 0,6% interanual, amb un increment en el turisme domèstic del 3,1% i un decrement en el turisme estranger de l'1,1%. Cal tenir present la incidència de la cancel·lació del Mobile World Congress amb motiu de la COVID-19.

Les dades mensuals segueixen sent provisionals des del gener del 1999 fins al desembre del 2010. Les dades conjunturals són definitives des del gener del 2011 fins a un any enrere a l'últim període publicat.