Saltar al contingut principal

Estadística de rendes d'inserció social. 2019

Durant l'any 2019, es van abonar una mitjana mensual de 30.841 prestacions en concepte de renda garantida de ciutadania, que significa una suma anual de 267,5 milions d'euros. La mitjana mensual de persones beneficiàries va ser de 74.861. Respecte al 2018, que va ser el primer any complet de la prestació, s’aprecia un increment del 14,7% en el nombre de prestacions i de l’11,2% en el volum econòmic. L'Idescat també ofereix aquesta informació per municipis, comarques i altres demarcacions territorials.

Pel que fa a la renda activa d'inserció, es van abonar una mitjana de 13.109 prestacions en el mateix període, amb un import total de 65,7 milions d'euros. Aquesta prestació va significar un ingrés mitjà de 442 euros mensuals per a les persones beneficiàries. Respecte a l’any 2018, es dona una disminució del 20% tant en el nombre de prestacions com en el volum econòmic.