Saltar al contingut principal

Despesa del turisme estranger. 02/2020

La despesa total feta pels turistes residents a l'estranger amb destinació principal a Catalunya se situa en 975 milions d'euros al febrer del 2020, xifra que suposa una disminució del 3,8% respecte al mateix període de l'any anterior.

Per país de residència habitual destaquen els Estats Units, França i el Regne Unit amb una despesa de 126 ,117 i 78 milions d'euros, que representa un augment interanual del 15,2%, 18,3% i 29,1% respectivament, mentre que Rússia i Itàlia, amb una despesa de 42 i 27 milions d’euros, tenen unes taxes negatives del 15,6% i 12,6%, respectivament.

La despesa mitjana diària per persona és de 188 euros, dada que suposa una disminució interanual del 3,1%. Les principals partides de despesa corresponen al transport internacional (274 milions d'euros) i a les activitats (219 milions d'euros). Cal tenir present la incidència de la cancel·lació del Mobile World Congress amb motiu de la COVID-19.