Saltar al contingut principal

Índex de producció industrial. 02/2020

L'índex de producció industrial (IPI) corregit d'efectes de calendari es manté estable (variació interanual del 0,0%) a Catalunya al febrer del 2020. Per grans sectors industrials, creixen els béns de consum un 5,3% i els béns d'equipament un 3,9%; en canvi, disminueixen l'energia un 2,9% i els béns intermedis un 1,7%.

En aquest mateix període, l'índex de producció de productes industrials (que no inclou l'energia i no està corregit d'efectes de calendari) augmenta un 1,1% respecte a un any enrere.