Saltar al contingut principal

Estadística del mercat de treball de les persones amb discapacitat. 2009-2018

L'any 2018, la taxa d'activitat de les persones amb reconeixement legal de discapacitat era del 35,0% a Catalunya, 46 punts més baixa que la de la població sense discapacitat (81,0%). Pel que fa a la taxa d'ocupació, era del 27,0% (44,9 punts per sota de la població sense discapacitat) i la taxa d'atur, del 23,1% (11,9 punts per sobre de la taxa de les persones sense discapacitat).

L'Idescat publica, per primera vegada, dades del mercat de treball de les persones de 16 a 64 anys que tenen una discapacitat legalment reconeguda (igual o superior al 33% i assimilats) i que resideixen en habitatges familiars principals per al període 2009-2018.

Respecte a les característiques de l'ocupació, el 89,9% de la població ocupada de 16 a 64 anys amb discapacitat era assalariada i, d'aquesta, el 78,4% tenia un contracte indefinit. D'altra banda, el 84,2% de la població ocupada amb discapacitat treballava a jornada completa i el 79,6% ho feia en el sector serveis.