Saltar al contingut principal

Turisme dels residents de Catalunya. T4/2019 i any 2019

El nombre de viatges dels catalans va augmentar un 8,9% interanual al quart trimestre del 2019, fet que suposa un total de 6,8 milions de viatges, 17,6 milions de pernoctacions, una estada mitjana de 2,6 nits i una despesa de 1.394 milions d'euros.

La despesa dels catalans en viatges, va ser de 206 euros per persona, xifra que representa una disminució del 20,0% en relació amb el quart trimestre del 2018, i que equival a 79 euros de despesa diària amb un augment del 4,2%.

El nombre d'excursions dels residents de Catalunya es va situar en 10,5 milions al quart trimestre del 2019, un 18,1% menys que al mateix trimestre de l'any anterior.

L'any 2019, el nombre de viatges dels catalans va disminuir un 0,6%, la despesa total dels catalans en viatges va decréixer un 0,1% i la despesa mitjana diària per persona, va augmentar un 0,4%. Segons destinació principal del viatge, el 60,9% dels viatges dels catalans es van fer a Catalunya (amb un increment anual del 0,1%); el 22,7% van tenir com a destí la resta de l’Estat (3,3% de disminució) i el 16,4%, l’estranger (increment del 5,3%).