Saltar al contingut principal

Indicadors d'activitat del sector serveis. Índexs de producció i de volum de negoci. T4/2019

L'índex de producció del sector serveis (IPROSS) (base 2015=100) va augmentar un 0,4% interanual a Catalunya al quart trimestre del 2019. D'altra banda, l'índex de volum de negoci (IASSVN) també va presentar un increment del 2,2% respecte a un any enrere, atès que el comerç va créixer un 2,2% i el sector d'altres serveis (és a dir, els no comercials) un 2,3%. Dins d'altres serveis, els increments més destacats es van donar a les activitats professionals, científiques i tècniques (7,0%) i al transport i emmagatzematge (3,0%). D'altra banda, es van registrar disminucions en el sector de la informació i comunicacions (−2,1%) i a l'hostaleria (−0,7%).