Saltar al contingut principal

Afiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. 03/2020. Dades provisionals

El nombre d'afiliacions a la Seguretat Social a Catalunya a 31 de març de 2020 disminueix un 3,1% respecte al mateix període de l'any anterior i se situa en 3.328.454 afiliacions, segons dades provisionals. En nombres absoluts, la davallada interanual és de 106.079 afiliacions i de 119.121 en relació amb el trimestre anterior (−3,5%).

Per sector econòmic, i si es compara amb el març de l'any anterior, les afiliacions disminueixen a tots els sectors: la construcció (−7,1%), l'agricultura (−3,2%), els serveis (−2,9%) i la indústria (−2,2%).

Per divisió econòmica, cinc branques encapçalen la davallada de les afiliacions en nombres absoluts i acumulen dos terços del descens interanual. Així, en relació amb el mateix període de l'any anterior, els serveis de menjar i begudes disminueixen en 21.852 afiliacions (−10,2%), les activitats relacionades amb l'ocupació baixen en 21.721 (−40,0%), els serveis d'allotjament perden 9.433 afiliacions (−20,5%), el comerç al detall baixa en 8.887 (−2,7%) i les activitats especialitzades de la construcció disminueixen en 7.551 afiliacions (−5,9%). També destaquen en intensitat els decrements a la confecció de peces de vestir (−11,5%) i a les activitats de creació artístiques i d'espectacles (−10,8%).

Per tipus de relació laboral, les afiliacions per compte d'altri (−3,4%) baixen més que les afiliacions per compte propi (−1,4%). En les afiliacions per compte d'altri destaca el decrement interanual dels contractes temporals (−15,4%), mentre que els contractes indefinits augmenten (1,3%). Pel que fa al tipus de jornada, les davallades més intenses es produeixen en els contractes fixos discontinus (−12,7%) i en els de temps parcial (−9,2%).

El nombre d'afiliats a la Seguretat Social a Catalunya disminueix un 2,8% al març del 2020 respecte al mateix període de l'any anterior i se situa en 3.171.595 persones, 91.736 persones menys.

El nombre d'afiliats respecte al març del 2019 decreix a totes les comarques i on més disminueix és a l'Aran (−21,3%), l'Alta Ribagorça (−8,4%) i el Pallars Sobirà (−6,9%).

Per sexe, el nombre d'homes afiliats decreix un 3,4% i el de dones ho fa en un 2,2%. Per edat, destaquen els decrements interanuals de les persones afiliades de menys de 30 anys (−7,9%) i de 30 a 44 anys (−5,7%) i l'increment de les persones afiliades de 55 anys i més (3,8%). Segons la nacionalitat, el decrement interanual dels afiliats estrangers (−3,0%) és lleugerament més elevat que el registrat pels afiliats amb nacionalitat espanyola (−2,8%).

A conseqüència de l’emergència sanitària provocada per la COVID-19, l'Idescat difon els resultats provisionals dels afiliats i les afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal del març de 2020. Els resultats definitius es publicaran al juny, d'acord amb el calendari de difusió de l'Idescat.

L'Idescat publica per primera vegada les dades d'afiliacions per divisions econòmiques (a dos dígits de la Classificació catalana d’activitats econòmiques 2009) pel conjunt de Catalunya. Es difonen resultats creuats per les principals variables demogràfiques (sexe, edat i nacionalitat) i per tipus de relació laboral, règim de cotització, i tipus de contracte i jornada per les afiliacions per compte d'altri. Es proporciona la sèrie estadística des del març de 2012 fins al març de 2020.