Saltar al contingut principal

Índex de preus de consum. 03/2020

L'índex de preus de consum (IPC) es manté estable (variació interanual del 0,0%) a Catalunya al març del 2020. Els grups més inflacionistes són Hotels, cafès i restaurants (2,5%) i Aliments i begudes no alcohòliques (2,4%). Els únics grups que presenten taxes de variació negativa són Habitatge (−4,4%) i Transports (−2,7%).