Saltar al contingut principal

Padró municipal d'habitants. Explotació estadística. 2020. Avanç. Dades provisionals

La població empadronada a Catalunya és de 7.778.362 habitants a 1 de gener del 2020, segons dades provisionals del Padró municipal d'habitants. Aquesta xifra representa un creixement de 103.145 persones (1,3%) respecte de l'1 de gener del 2019.

Per nacionalitat, la població estrangera és d'1.259.013 habitants, amb un creixement de 99.586 persones (8,6%). La població de nacionalitat espanyola, que és de 6.5119.349 habitants, creix en 3.559 persones. La població de nacionalitat estrangera representa el 16,2% del total.

Les dades provisionals de l'explotació estadística del Padró només estan disponibles per províncies. Es proporciona informació de la població padronal desagregada segons les variables de sexe, edat, lloc de naixement i nacionalitat.

El desembre de 2020 l'Idescat publicarà les xifres definitives de població per municipis, comarques i Aran, àmbits del pla territorial i províncies. Les xifres de població de cada un dels municipis es declaren oficials pel Govern espanyol, mitjançant reial decret (vegeu Quines xifres de població publica l'Idescat?).