Saltar al contingut principal

Estadística de l'activitat hotelera. 03/2020

El nombre de pernoctacions en establiments hotelers disminueix un 65,5% interanual a Catalunya al març del 2020, segons l'Enquesta d'ocupació hotelera. Les pernoctacions del turisme domèstic decreixen un 66,2%; d'aquestes, les fetes pels viatgers catalans decreixen un 66,4%, i les fetes pels viatgers procedents de la resta d'Espanya, un 66,0% interanual. Les pernoctacions del turisme estranger disminueixen un 65,2% interanual.

Per país de procedència, els turistes procedents de França, Regne Unit i Estats Units són els que presenten més pernoctacions en termes absoluts (121,8, 74,1 i 64,1 milers, respectivament), amb variacions interanuals negatives del 57,5%, 62,3% i 69,5% respectivament.

D'altra banda, el nombre de viatgers registrats en establiments hotelers decreix un 68,6% interanual, amb una disminució del 67,0% en el turisme domèstic i del 69,5% en el turisme estranger.

L'entrada en vigor de l'Ordre SND/257/2020, de 19 de març, per la qual es declara la suspensió de l'obertura al públic d'establiments d'allotjament turístic d'acord amb l'article 10.6 del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, ha generat una situació sense precedents en la recollida de dades de l'enquesta. Al tancament progressiu des del 19 de març i la suspensió total de l’activitat a partir del 26 de març, s'hi ha d'afegir la dificultat en la recollida de la informació pel tancament dels establiments, fet que ha reduït la taxa de resposta i la qualitat de les dades estimades respecte a un mes normal. Per aquest motiu, s'ofereixen dades per a Catalunya però no per a les marques turístiques.

Les dades mensuals segueixen sent provisionals des del gener del 1999 fins al desembre del 2010. Les dades conjunturals són definitives des del gener del 2011 fins a un any enrere a l'últim període publicat.