Saltar al contingut principal

Índex de vendes en grans superfícies. 03/2020

L'índex de vendes en grans superfícies (IVGS) de Catalunya a preus corrents ha disminuït un 16,2% al març del 2020 respecte al mateix mes de l’any anterior. Aquesta davallada de l'índex ve motivada per una disminució del 47,4% de les vendes de la resta de productes i per un augment de les vendes d'alimentació del 16,8%.

L'entrada en vigor del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, i les posteriors modificacions d'aquest Reial decret, no han afectat la recollida de la informació per a l'elaboració de l'índex de vendes en grans superfícies. Les dades reflecteixen l'evolució del volum de vendes en aquest context.