Saltar al contingut principal

Turisme estranger. 03/2020

El nombre de turistes estrangers arribats a Catalunya se situa en 0,4 milions al març del 2020, xifra que suposa una disminució interanual del 68,2%. Segons el país de residència habitual, entre els països de procedència majoritària, França, Regne Unit i Alemanya presenten taxes negatives del 61,1%, el 66,3% i el 67,8%, respectivament.

Segons el motiu del viatge, els viatges d'oci, els viatges de negoci i els viatges per altres motius (salut, estudis, família...) disminueixen un 67,6%, un 76,5% i un 62,5%, respectivament.

Per tipus d'allotjament principal, els allotjaments de mercat disminueixen un 69,9% i els de no mercat, un 61,5%.

L'entrada en vigor del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, i de les ordres INT/248/2020, de 16 de març, i INT/270/2020, de 21 de març, suprimeix el flux de visitants internacionals per motius turístics. Atès que l'enquesta als visitants es du a terme en el moment en què abandonen el país i que les entrevistes només s'han pogut fer abans de l'entrada en vigor de l'estat d'alarma, únicament es disposa d'informació completa del treball de camp dut a terme abans del 14 de març. Malgrat això, s'han pogut construir els estimadors mensuals habituals i es considera que les dades tenen la qualitat suficient per ser difoses.