Saltar al contingut principal

Índex de producció industrial. 03/2020

L'índex de producció industrial corregit d'efectes de calendari cau un 17,4% a Catalunya al març del 2020. Per grans sectors industrials, tots disminueixen: els béns d'equipament un 31,2%, els béns intermedis un 16,4%, els béns de consum un 11,5% i l'energia un 5,0%.

En aquest mateix període, l'índex de producció de productes industrials (que no inclou l'energia ni està corregit d'efectes de calendari) disminueix un 12,4% respecte a un any enrere.

L'entrada en vigor del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, ha provocat que moltes empreses hagin tancat o hagin produït amb menys intensitat a partir d'aquella data. Malgrat que la recollida de la informació de l'IPI comença un cop acabat el període de referència i que, per tant, s'ha desenvolupat al llarg del mes l'abril (en què alguns establiments ja estaven tancats), la taxa de resposta ha estat molt acceptable, de manera que la qualitat dels indicadors del mes de març és similar a la de qualsevol altre mes.