Saltar al contingut principal

Índex de producció industrial. 2019. Dades definitives

L'índex de producció de productes industrials (IPI) va disminuir un 1,8% a Catalunya l'any 2019, segons dades definitives. Per grans sectors industrials, van disminuir els béns intermedis (−3,4%), els béns de consum (−1,5% ) i els béns d'equipament (−0,1%), mentre que va créixer la producció de l'energia (3,3%).

Per seccions, van disminuir les indústries extractives (un 10,3%) i les indústries manufactureres (un 1,6%), mentre que van augmentar el subministrament d'aigua (8,9%) i l'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat (1,3%).Pel que fa a les divisions dins de les indústries manufactureres, les que més van disminuir van ser les indústries del paper, arts gràfiques i suports enregistrats (−9,7%) i les indústries tèxtils, de la confecció, cuir i calçat (−4,1%); en canvi, el major increment es va donar en la fabricació de maquinària i equips mecànics (1,3%).

L'index de producció industrial va disminuir un 1,2% a Catalunya l'any 2019.