Saltar al contingut principal

Indicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci. 03/2020

L'índex de volum de negoci del sector serveis (IASSVN) decreix un 18,7% interanual a Catalunya al març del 2020. Per sectors d'activitat, disminueixen el comerç (−17,4%) i els altres serveis, és a dir, els no comercials (−20,7%). Dins d'aquests, tots els sectors baixen, però el que baixa més és el turisme (−59,9%).

L'entrada en vigor del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la covid-19, limita la llibertat de circulació de les persones (art. 7) i suspèn l'obertura al públic dels locals i establiments minoristes amb determinades excepcions (art. 10.1), les activitats d'hostaleria (art. 10.4) amb les excepcions establertes a l'Ordre TMA/227/2020, de 23 de març, i a l'Ordre TMA/305/2020, de 30 de març, i les activitats de restauració, que només poden fer serveis de lliurament a domicili. Aquest fet ha generat una situació sense precedents en l'activitat del sector serveis a partir de la segona meitat del mes de març. Malgrat que la recollida de la informació comença un cop acabat el període de referència i que, per tant, s'ha desenvolupat al llarg del mes l'abril (moment en què seguia vigent l'estat d'alarma), la taxa de resposta ha estat molt acceptable, de manera que la qualitat dels indicadors del mes de març és similar a la de qualsevol altre mes.