Saltar al contingut principal

Índex de volum de negoci a la indústria. 03/2020

L'índex de volum de negoci a la indústria (IVNI) dels productes industrials, excloent-ne l'energia, decreix un 11,6% interanual a Catalunya al març del 2020. Per grans sectors industrials, els béns d’equipament disminueixen un 34,0% i els béns intermedis un 9,7%, mentre que els béns de consum creixen un 3,4%. En aquest mateix període, l'índex general de l'IVNI disminueix un 13,0% interanual a Catalunya..

L'entrada en vigor del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la covid-19, ha provocat que moltes empreses hagin tancat o hagin produït amb menys intensitat a partir d'aquella data. Malgrat que la recollida de la informació comença un cop acabat el període de referència i que, per tant, s'ha desenvolupat al llarg del mes l'abril i la primera setmana de maig, en què alguns establiments estaven tancats, la taxa de resposta ha estat molt acceptable, de manera que la qualitat dels indicadors del mes de març és similar a la de qualsevol altre mes.