Saltar al contingut principal

Comerç amb l'estranger segons contingut tecnològic. T1/2020

Catalunya ha exportat productes industrials d'alta tecnologia per valor de 2.219,9 milions d’euros al primer trimestre del 2020, xifra que representa un augment del 17,4% interanual. Les vendes a l’exterior dels productes de nivell tecnològic baix també han augmentat, un 4,1% interanual . En canvi, han registrat descensos les exportacions de nivell mitjà alt (−11,5%) i les de nivell mitjà baix (−7,4%). En conjunt, les exportacions de productes industrials han assolit un valor de 16.527,5 milions d’euros, xifra que representa una disminució interanual del 3,7%.

En el mateix trimestre, Catalunya ha importat productes industrials per valor de 19.433,5 milions d'euros, xifra que indica una disminució interanual del 8,6%. D’altra banda, tots els nivells tecnològics han disminuït les compres a l’estranger. Destaca la disminució de les compres d’alt contingut tecnològic (−5,9%), cosa que no passava des de feia 4 anys. Les compres de nivell mitjà alt han disminuït un 8,3%, les de mitjà baix un 17,7% i les de nivell baix un 4,4%.